Keurmerk voor duurzamer terreinbeheer

 • Duurzamer beheer van de openbare ruimte

  De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificatiesysteem op twee niveaus (zilver en goud) voor een duurzamer beheer van openbare ruimtes. Denk aan wegenbermen, parken maar ook natuurterreinen en bijvoorbeeld particuliere bedrijfsterreinen en sportcomplexen.

  Werken volgens de eisen van de Barometer is ambitieus, maar levert ook véél op. Op de eerste plaats natuurlijk de winst voor het milieu; daar heeft íedereen belang bij.

  Daarnaast tonen bedrijven, organisaties en overheden met dit Barometer certificaat aan dat het terreinbeheer door hen verantwoord en duurzamer wordt uitgevoerd. Het certificaat wordt gecontroleerd door een onafhankelijke partij! En dat kan weer van betekenis zijn voor bijvoorbeeld opdrachtgevers, inwoners, gebruikers van terreinen en andere betrokkenen.

 • Twee niveaus van duurzamer beheer

  Zilver
  Het certificaat ‘Zilver’ ondersteunt terreinbeheerders en uitvoerders (zoals hoveniers en groenaannemers) om de complexe uitvoering te borgen van duurzamere onkruidbestrijding op verhardingen en eventuele onkruidbestrijding en plaagbestrijding in groene terreinen. 

  Goud
  Met het Gouden niveau van de Barometer tonen terreinbeheerders aan dat zij ‘duurzamer beheren’ op heel veel facetten van hun domeinen. 

  > Klik voor meer info over de eisen voor Zilver en Goud

Nieuws

 • Milieukeur Barometer Duurzame Bloemist / Sustainable Florist Barometer Duurzaam Terreinbeheer
  09-12-2021

  SMK publiceert opnieuw uitzonderingsmaatregelen voor inspecties in verband met het coronavirus

  SMK publiceert opnieuw uitzonderingsmaatregelen voor inspecties in verband met het coronavirus. Het gaat daarbij om onder meer inspecties op afstand en verlenging van de certificaatduur.
 • On the way to PlanetProof (Zakelijk) Milieukeur Groen Label Kas Maatlat Duurzame Veehouderij Barometer Duurzame Bloemist / Sustainable Florist Barometer Duurzame Groenten & Fruit Barometer Duurzaam Terreinbeheer SMK
  30-06-2021

  Uitzonderingsmaatregelen voor inspecties ingetrokken

  Vanaf 26 juni vervallen vrijwel alle Corona maatregelen die door de overheid zijn ingesteld. Dit betekent dat SMK de hieraan gerelateerde uitzonderingsmaatregelen voor inspecties ook intrekt.
 • On the way to PlanetProof (Zakelijk) Milieukeur Groen Label Kas Maatlat Duurzame Veehouderij Maatlat Schoon Erf Barometer Duurzame Bloemist / Sustainable Florist Barometer Duurzame Evenementen Barometer Duurzame Groenten & Fruit Milieuthermometer Zorg Barometer Duurzaam Terreinbeheer Register Groenverklaringen EU Ecolabel SMK
  14-12-2020

  FIJNE FEESTDAGEN EN EEN DUURZAAM 2021

  Van 21 december t/m 3 januari is het SMK-secretariaat afwezig.