Betrouwbaar geborgd

Vastgelegde procedures en maatschappelijk draagvlak

De betrouwbaarheid van een keurmerk staat of valt met de borging ervan. Bij de Barometer Duurzaam Terreinbeheer is dat goed geregeld.

De criteria van de Barometer komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van de SMK Colleges van Deskundigen. Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak.

Periodiek en onafhankelijk gecontroleerd

De controle en certificatie voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065).