Nieuws & Persberichten

Barometer Duurzaam Terreinbeheer

 • Barometer Duurzaam Terreinbeheer
  27-10-2016

  Evides Waterbedrijf maakt werk van biodiversiteit

  Evides Waterbedrijf blijft stappen zetten in het duurzamer beheren van zijn terreinen. Met een nieuw maaiplan en de aanleg van bijenhotels op veertien locaties werkt het bedrijf sinds kort aan meer biodiversiteit.
 • Barometer Duurzaam Terreinbeheer
  25-04-2016

  Herziene Barometer blijft garantie voor verantwoord en duurzamer terreinbeheer

  In het gewijzigde Besluit Gewasbeschermingsmiddelen is het gebruik door professionals van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw niet langer toegestaan. Er zijn nog wel enkele uitzonderingen vastgesteld en gebruik op groene terreinen is pas vanaf november 2017 niet meer toegestaan. Dit Besluit is nu verwerkt in de herziene criteria en de opzet van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer.
 • Barometer Duurzaam Terreinbeheer
  30-03-2016

  Besluit Staatssecretaris aanleiding voor aanscherping Barometer Duurzaam Terreinbeheer

  SMK heeft besloten wijzigingen door te voeren in de opbouw van de Barometer. Aanleiding hiervoor is de wijziging van wetgeving voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
 • Barometer Duurzaam Terreinbeheer
  22-06-2015

  Waterschap Vechtstromen: “Certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer goed signaal naar inwoners en andere belanghebbenden”

  In februari ontving Waterschap Vechtstromen het zilveren certificaat van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. "Een goed signaal naar onze inwoners en andere belanghebbenden dat we nu met een certificaat kunnen aantonen dat we onze terreinen op een duurzamere wijze beheren.”
 • Barometer Duurzaam Terreinbeheer
  01-04-2015

  Verlenging certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer

  Het verlengde certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer is - met enkele beperkte wijzigingen - met terugwerkende kracht per 1 maart 2015 vastgesteld met een geldigheid tot 1 maart 2016.
 • Barometer Duurzaam Terreinbeheer
  23-03-2015

  Waterschap Peel en Maasvallei behaalt certificaat duurzaam terreinbeheer

  Waterschap Peel en Maasvallei behaalde in december 2014 het certificaat zilver voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Het waterschap is verantwoordelijk voor onder meer veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water in Noord en Midden Limburg.
 • Barometer Duurzaam Terreinbeheer
  14-05-2014

  Waterschap Rijn & IJssel: "Zwart op wit dat we werk maken van waterkwaliteit"

  Waterschap Rijn & IJssel ontving eind 2013 het zilveren certificaat van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. “Zo’n certificaat illustreert dat we zelf ook hard werken aan de verbetering van de waterkwaliteit”, zegt Peter Schrijver, bestuurder van het Waterschap Rijn & IJssel. “En dat helpt ons bij het overtuigen van andere partijen om ook hun steentje bij te dragen.”
 • Barometer Duurzaam Terreinbeheer
  19-03-2014

  Oproep: veel meer duurzaam terreinbeheer nodig in Limburg

  Dinsdag 18 maart reikte de Limburgse gedeputeerde Bert Kersten twee certificaten uit van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer: Waterschap Roer en Overmaas en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) beheren hun terreinen volgens de richtlijnen van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van Stichting Milieukeur. Tijdens de uitreiking werden ook andere terreinbeheerders (zoals gemeenten) opgeroepen om meer werk te maken van duurzaam terreinbeheer.