Nieuws & Persberichten

Nieuwe Barometer Duurzaam Terreinbeheer: veelzijdig duurzaam beheer van terreinen

SMK introduceert in 2016 een vernieuwde Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Het nieuwe schema speelt in op veranderingen in de wet, en zorgt ervoor dat terreinbeheerders echte voorlopers in duurzaam beheer worden.

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer bestaat sinds 2004. Het certificatieschema is ontstaan doordat waterbedrijven steeds meer zorgen hadden over verontreinigd oppervlaktewater. Dat kwam door chemische onkruidbestrijdingsmiddelen, en dan vooral door glyfosaat. Meteen bij de invoering van het certificaat certificeerden vijf waterbedrijven zich. Sindsdien zijn daar nog veel meer waterbedrijven, waterschappen, gemeenten en hoogheemraadschappen bijgekomen, zodat er al flink wat hectares Nederlands terrein chemievrij worden onderhouden.

GLYFOSAAT VERBODEN
“Het gebruik van glyfosaat is altijd een aandachtspunt gebleven”, vertelt Herman Docters van Leeuwen van SMK. “Het is in de loop van de tijd door de overheid flink aan banden gelegd. Er kwam een certificeringssysteem waarin alleen gecertificeerde groenbedrijven nog glyfosaat mochten gebruiken. En nu is er een wettelijk verbod op het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen (waaronder glyfosaat) op verhardingen, en vanaf 2017 ook op niet verharde terreinen. Dat betekende dat terreinbeheerders certificering op de Barometer Duurzaam Terreinbeheer als minder noodzakelijk gingen zien. Chemievrij terreinbeheer wordt namelijk steeds meer een algemene norm.”

BIODIVERSITEIT
Het maken van een natuurplan is een vereiste in de Barometer. De meeste certificaathouders kiezen er ook voor om aan meer biodiversiteit te werken, door bijvoorbeeld een daarop gericht maaibeleid toe te passen. Waterbedrijf Evides is daar een voorbeeld van. “Met zo’n speciale aanpak kun je je positief onderscheiden”, vindt Herman. “Het levert – naast milieuwinst - veel goodwill op van je klanten, belanghebbenden of inwoners. De barometer werkt als een managementtool: veel certificaathouders met verschillende regio’s en/of verschillende terreinen merkten enthousiast op dat zij via het certificaat hun milieubeleid intern en extern uniform maken. Je wordt namelijk gedwongen om het allemaal op elkaar af te stemmen”.


'HET GEEFT JE HOUVAST OVER HOE JE VERDERE VERDUURZAMING AAN KUNT PAKKEN'
Terug naar overzicht