Nieuws & Persberichten

Waterschap Vechtstromen: “Certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer goed signaal naar inwoners en andere belanghebbenden”

Jeannette van Schaik, ecologe bij VechtstromenIn februari ontving Waterschap Vechtstromen het zilveren certificaat van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Het waterschap komt voort uit een fusie in 2014 tussen het voormalige waterschap Velt en Vecht en waterschap Regge en Dinkel. Regge en Dinkel was al eerder op ‘zilver’ gecertificeerd.

“We werkten al langer op het zilveren niveau van de Barometer”, aldus Jeannette van Schaik, ecologe bij Vechtstromen. “Maar door de fusie van de twee waterschappen kwam de eigenlijke certificering op een wat lager pitje te staan. De registraties die nu eenmaal bij certificering horen, gaven een behoorlijke administratieve inspanning, ook vanwege het samenvoegen van de twee organisaties. Vechtstromen is er erg blij mee dat we nu ook voldoen aan de afspraak van alle waterschappen om minimaal het zilveren niveau van de Barometer te behalen. En het is natuurlijk een goed signaal naar onze inwoners en andere belanghebbenden dat we nu met een certificaat kunnen aantonen dat we onze terreinen op een duurzamere wijze beheren.”

Terug naar overzicht