Nieuws & Persberichten

Verlenging certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer

Het verlengde certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer is - met enkele beperkte wijzigingen - met terugwerkende kracht per 1 maart 2015 vastgesteld met een geldigheid tot 1 maart 2016. De wijzigingen in het schema betreffen:

 • Update Algemene eisen
  Het gaat om lay-out technische wijzigingen en er zijn enkele aanpassingen ten behoeve van gewijzigde accreditatierichtlijnen.
 • Update criteria Toepassing Glyfosaat
  Aanpassingen vanwege gewijzigde Ctgb-etiketvoorschriften en DOB-richtlijnen.
 • Update criteria Brons
  Bovenwettelijke beperking van de toepassing van de hoeveelheid onkruidbestrijdingsmiddel.
  Volledig verbod van gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden.
 • Update criteria Zilver
  Harmonisatie van het voorschrift dat bij toepassing van chemie in het groen, preventieve en alternatieve maatregelen zijn vastgelegd.
 • De criteria voor het Gouden niveau van de Barometer blijven ongewijzigd.

Belang van borging
Ook met het voorgenomen wettelijke verbod op onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen (eind 2015) blijft de Barometer van belang, omdat het opdrachtgevers en uitvoerders zicht geeft op een geborgde uitvoering van onkruidbestrijding. Daarnaast blijkt uit de voortdurende groei van het aantal certificaathouders op niveau Zilver en Goud, dat diverse organisaties graag hun voorbeeldrol met de Barometer in beeld willen brengen.

Stakeholdersbijeenkomst
De eerder aangekondigde stakeholdersbijeenkomst is tot nu toe uitgesteld. Dit in afwachting van meer duidelijkheid over de nadere uitwerking van het wettelijk kader rondom het verbod van niet-landbouwkundig gebruik van chemische middelen.
SMK wil toch een start maken met de vernieuwde opbouw/herziening van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer voor het seizoen 2016. Hiervoor wordt een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd in juni 2015. Informatie hierover volgt.

Informatie
Herman Docters van Leeuwen, projectleider agro/food, hdoctersvanleeuwen@smk.nl, of 070 358 63 00.

Terug naar overzicht