Nieuws & Persberichten

Waterschap Peel en Maasvallei behaalt certificaat duurzaam terreinbeheer

(Voormalig) portefeuillehouder Jan Classens en gebiedsbeheerder Norbert van Rens van Waterschap Peel en Maasvallei tonen het certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer niveau zilverWaterschap Peel en Maasvallei behaalde in december 2014 het certificaat zilver voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Het waterschap is verantwoordelijk voor onder meer veilige dijken, droge voeten en voldoende en schoon water in Noord en Midden Limburg.

Met het behalen van dit certificaat toont het waterschap aan dat het werkt aan de waterkwaliteit in het verzorgingsgebied. Dit doet het samen met de andere Limburgse waterpartners die ook gecertificeerd zijn: Waterschap Roer en Overmaas, Waterschapsbedrijf Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg. Gezamenlijk roepen zij andere professionele terreinbeheerders zoals gemeenten en grote bedrijven op geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer te gebruiken voor het beheer van hun terreinen.

Het waterschap inspireert ook burgers om in hun tuinen het onkruid ‘groen’ te bestrijden. Dat doet het onder meer via een informatieve folder, die is te downloaden via de WPM-website.


Oproep aan gemeenten en grote bedrijven om geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer te gebruiken voor het beheer van hun terreinen
Terug naar overzicht