Nieuws & Persberichten

Waterschap Rijn & IJssel: "Zwart op wit dat we werk maken van waterkwaliteit"

Waterschap Rijn & IJssel ontving eind 2013 het zilveren certificaat van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. “Zo’n certificaat illustreert dat we zelf ook hard werken aan de verbetering van de waterkwaliteit”, zegt Peter Schrijver, bestuurder van het Waterschap Rijn & IJssel. “En dat helpt ons bij het overtuigen van andere partijen om ook hun steentje bij te dragen.”

“Als je beheerder bent van een groot aantal terreinen en anderen aanspreekt op duurzaam terreinbeheer moet je zelf wel het goede voorbeeld geven”, zegt Peter Schrijver, bestuurder van het Waterschap Rijn & IJssel. “Met het behalen van het zilveren certificaat voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer tonen we aan dat we zelf ook een flinke bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit. Daarmee sta je sterker als je de medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties waarmee je samenwerkt wilt overtuigen van nut en noodzaak van duurzamere werkmethodes.”

Peter Schrijver - Bestuurder Waterschap Rijn & IJssel

Waterschap Rijn & IJssel is actief in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Het waterschap beheert hier het (grond)waterpeil, zuivert het rioolwater en zorgt voor schoon water in beken, sloten en rivieren. Dit doet de organisatie met behulp van honderden stuwen, dertien rioolwaterzuiveringsinstallaties, zeventig gemalen en ruim 140 kilometer dijken langs de Rijn en IJssel. Het waterschap werkt daarvoor nauw samen met 22 gemeenten in het werkgebied.

Vegen en borstelen
Een belangrijk doel van de Barometer is het terugdringen en voorkomen van de emissie naar het oppervlaktewater van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat. “Op dat punt hebben wij vijf jaar geleden zelf al de omslag gemaakt, toen zijn we gestopt met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen”, vertelt Monique Boessenkool. Als medewerker van de afdeling facilitaire zaken van het waterschap was zij nauw betrokken bij de certificering.
Boessenkool: “We hebben enkele van onze terreinen toen ook opnieuw ingericht met onderhoudsarme verhardingen en overal duurzamere reinigingsmethodes ingevoerd. Veel van onze terreinen worden nu ‘gewoon’ weer een paar keer per jaar geveegd of geborsteld. Op plekken waar het kan laten we het onkruid zelfs wat langer staan. Bij uitzondering passen we nog wel onkruidbeheer toe met behulp van glyfosaat, bijvoorbeeld op onze dijken. Om de kwaliteit van die dijken te bewaken is goed onkruidbeheer noodzakelijk en volledig chemievrij beheer is daarbij eigenlijk niet mogelijk.”

Zwart op wit
Monique Boesenkool - Waterschap Rijn & IJssel / Facilitaire zakenBoessenkool heeft zich voor de certificering intensief beziggehouden met verzamelen van alle informatie. “Dat was een flinke klus”, zegt ze. “We hebben alle contracten met alle aannemers opnieuw tegen het licht gehouden. Ook zij moesten komen met registraties, maar het is gelukt. We hebben onze werkprocessen nu volledig in kaart én zwart op wit dat we voldoen aan alle eisen die horen bij het zilveren niveau van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer.”
Peter Schrijver: “Steeds meer organisaties en bedrijven in onze regio staan open voor duurzamer terreinbeheer. Zo hebben wij de afgelopen jaren in samenspraak met de gemeenten en boerenbedrijven de afspoeling van landbouwterreinen naar oppervlaktewater teruggedrongen, zodat er minder bestrijdingsmiddelen in het water terechtkomen. Ook ‘mest’ is van belang bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Doordat wij meten en adviseren kunnen de boeren nu ‘op maat’ bemesten. Dat kost minder mest, levert een betere opbrengst van het gewas en geeft minder uitspoeling. Maar er valt nog veel meer winst te halen. Zo kun je bij de aanleg of (her)inrichting van een terrein kiezen voor alternatieven voor klinkerverharding, die onkruidbestrijding zonder chemische middelen eenvoudiger maken.”

Het certificaat helpt ons om andere partijen te overtuigen ook hun steentje bij te dragen aan de waterkwaliteit
Terug naar overzicht