Nieuws & Persberichten

Oproep: veel meer duurzaam terreinbeheer nodig in Limburg

Uitreiking zilveren certificaat aan Waterschap Roer en Overmaas. Van links naar rechts: Paul Steegemans (onderhoudsmanager Waterschap Roer en Overmaas), Jan Schrijen (voorzitter Waterschap Roer en Overmaas) en Bert Kersten (deputé Provincie Limburg).Dinsdag 18 maart reikte de Limburgse gedeputeerde Bert Kersten twee certificaten uit van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer: Waterschap Roer en Overmaas en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) beheren hun terreinen volgens de richtlijnen van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer van Stichting Milieukeur. Tijdens de uitreiking werden ook andere terreinbeheerders (zoals gemeenten) opgeroepen om meer werk te maken van duurzaam terreinbeheer.

Het certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer richt zich op de inrichting en het beheer van groene en verharde terreinen. Het stelt strenge eisen aan onder meer het gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen, het omgaan met bijvoorbeeld zwerfafval en het gebruik en de inkoop van duurzamere materialen. Afhankelijk van de genomen maatregelen zijn er certificaten in brons, zilver en goud. Een belangrijk doel van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer is het zo veel mogelijk terugdringen en voorkómen van bestrijdingsmiddelen in bodem, grondwater en oppervlaktewater.

Uitreiking gouden certificaat aan WML. Van links naar rechts: Hedwig van Berlo (medewerker Strategie & Innovatie), Erwin Stultiens (medewerker Terrein- en Grondzaken), Ria Doedel (directeur) en Bert Kersten (deputé Provincie Limburg).Om dat doel te bereiken, moet duurzaam terreinbeheer niet beperkt blijven tot waterschappen en drinkwaterbedrijven. Een brede aanpak is nodig: het wegstromen van bestrijdingsmiddelen houdt immers niet op bij de perceelsgrens.

Een goed begin
Vandaar dat WML en Waterschap Roer en Overmaas de certificaten die zij vandaag ontvangen niet zien als een eindresultaat, maar vooral als een goed begin van meer duurzaam terreinbeheer in Limburg.

Directeur Ria Doedel van WML: "het certificaat is een mooie beloning van ons werk, maar geen doel op zich. Belangrijk is dat we het goede voorbeeld geven. Een voorbeeld dat navolging verdient en nodig heeft."

Voorzitter Jan Schrijen van Waterschap Roer en Overmaas: "We zien juist nu dat gemeenten om financiële redenen teruggrijpen naar milieuonvriendelijke onkruidbestrijding. Jammer. Ook Waterschap Roer en Overmaas geeft nu het goede voorbeeld. Daarmee moedigen we de gemeenten aan om ook in deze tijden duurzaam terreinbeheer toe te passen . Alleen zo kunnen we de kwaliteit van ons oppervlaktewater én ons drinkwater op langer termijn waarborgen."
Ook andere partijen riepen tijdens de uitreiking op tot meer duurzaam terreinbeheer in de provincie.

  • Herman Docters van Leeuwen -projectleider agro/food bij SMK- gaf tijdens de certificaatuitreiking een presentatie over de relatie tussen 'onkruid en schoon drinkwater'.
Een voorbeeld dat navolging verdient en nodig heeft.
Terug naar overzicht