Voorbeelden uit de praktijk

PRAKTIJKVOORBEELDEN

 • 01-04-2011

  Duurzame sportvelden in Bladel

  Als één van de eerste gemeenten beheert Bladel de sportvelden zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Door gebruik van nuttige bacteriën en schimmels in organische meststof ontstaat een stevige grasmat met een flinke laag wortels waarop onkruid weinig kans krijgt. Met een sportief resultaat: een uitstekend bespeelbare grasmat en schoon water!
 • 01-04-2011

  Waterschap Aa en Maas haalt zilver

  “Met het zilveren certificaat geven we een positief signaal af richting gemeenten en bedrijven”, zegt onderzoeksmedewerker Wim van der Hulst van het Waterschap Aa en Maas. “
 • 01-03-2011

  Waterschap Rivierenland: 7.656 are duurzaam terreinbeheer op zilveren niveau

  Waterschap Rivierenland beheert het hele rivierengebied vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk, tussen de Rijn en de Maas. Het waterschap is binnen dit gebied onder andere verantwoordelijk voor het water in de sloten en het zuiveren van rioolwater. Het waterschap streeft ernaar om de eigen terreinen, met daarop een zuivering, gemaal of werkplaats, duurzaam in te richten en te beheren.
 • 01-12-2010

  Evides Waterbedrijf: “Gebruik van bestrijdingsmiddelen is taboe”

  Na een voorbereiding van een aantal maanden was er geen twijfel over mogelijk dat Evides Waterbedrijf direct op zou gaan voor het hoogste niveau: ‘goud’ op de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Zij maken in hun waterwingebieden en grondwatergebieden geen gebruik van bemesting en onkruidbestrijdingsmiddelen. Daarmee wordt vervuiling van de bodem en het oppervlaktewater voorkomen.
 • 01-12-2010

  Gemeente Dalfsen: "Duurzame bril bij beleid en praktijk"

  Brons’ werd al gehaald, voorjaar 2009. toen sprak Cor Westhuis, hoofd afdeling Onderhoud en Beheer bij de gemeente Dalfsen de verwachtingsvolle woorden: “Dit is een eerste stap op de Barometer Duurzaam terreinbeheer. We gaan absolúút voor goud. als het aan ons ligt is dat volgend jaar een feit.” Dit is, met een half jaartje vertraging, waarheid geworden.
 • 01-09-2010

  Gemeente Oss: “De overheid mag best de voortrekkersrol op zich nemen”

  Als eerste gemeente in Nederland is Oss op het zilveren niveau gecertificeerd op de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. En daar is Oss gepast trots op. “In ons waterplan 2005 is het voornemen vastgelegd om gebruik van chemie af te bouwen. In 2007 zijn we met de Provincie, Waterschap en Brabant Water een convenant overeengekomen en daar staat in dat we in 2011 op het zilveren niveau willen werken”, zegt Nina van Schagen, beheerder groen, water en ecologie van de gemeente Oss.