Voorbeelden uit de praktijk

  • 27-10-2016

    Evides Waterbedrijf maakt werk van biodiversiteit

    Evides Waterbedrijf blijft stappen zetten in het duurzamer beheren van zijn terreinen. Met een nieuw maaiplan en de aanleg van bijenhotels op veertien locaties werkt het bedrijf sinds kort aan meer biodiversiteit.