Twee niveaus

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer maakt het mogelijk om duurzamer terreinbeheer op twee niveaus te laten certificeren. Voor hoveniers, groenaannemers en terreineigenaren, waaronder gemeenten.

Zilver

Het certificaat ‘Zilver’ ondersteunt terreinbeheerders en uitvoerders (zoals hoveniers en groenaannemers) om de complexe uitvoering te borgen van duurzamere onkruidbestrijding op verhardingen en eventuele onkruidbestrijding en plaagbestrijding in groene terreinen. Opdrachtgevers kunnen hiermee hun uitvoerders op een eenvoudige wijze aansturen.

Duurzame onkruidbestrijding op verhardingen

 • Vanwege de milieu impact, is de maximale frequentie beperkt van toepassing van niet-chemische onkruidbestrijding (branden, heet water, borstelen)
 • Bij gebruik van middelen is er jaarlijks een officiële SKL onderhoudscheck van spuitapparatuur (t.o.v. de sectorafspraak van minimaal 3 jaarlijks)

Zeer beperkt gebruik van bestrijdingsmiddelen op groene terreinen

 • Voor middelengebruik op alle niet-verharde/groene terreinen sluit de Barometer aan op de wettelijke uitzonderingen
 • Geen toepassing van middelen in het groen voor sport- en recreatieterreinen met uitzondering van beperkt en teruglopend gebruik op sportterreinen. Op sportvelden is slechts onder strenge voorwaarden gewasbescherming mogelijk
 • Aanvullend op de wettelijke uitzonderingen is de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen niet toegestaan op golfterreinen, bungalowterreinen, terreinen van groepsaccommodaties, campingterreinen en jachthavens

Goud

Met het Gouden niveau van de Barometer tonen terreinbeheerders aan dat zij ‘duurzamer beheren’ op heel veel facetten van hun domeinen. Naast de eisen voor ‘Zilver’, zorgen zij onder meer voor:

Duurzame inkoop van

 • plant)materiaal, zoals bomen, heesters en bloembollen
 • hout voor bijvoorbeeld boompalen, beschoeiingen en afrasteringen
 • kunststoffen (het product moet voor minimaal 95% bestaan uit gerecycled materiaal)
 • (minimaal 50%) van duurzamer geproduceerde betontegels, -stenen en banden

Schone buitenruimte

 • goed beheer van groen- en zwerfafval
 • verwijderen van graffiti
 • terugdringing van hondenpoep
 • periodieke bewonersenquêtes over groen- en zwerfafval en hondenpoep
 • een beperking van het gebruik meststoffen
 • het verantwoord en planmatig beheren van natuur