Certificeren

Onafhankelijke certificatie-instellingen voeren de controles uit op basis van de het Barometer certificatieschema.

Hoe werkt het?

Voor de Barometer heeft SMK met certificatie instellingen een licentieovereenkomst gesloten. De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065).

Procedure

Voor certificering moet een bedrijf een aantal stappen volgen. Uitgebreide informatie over de procedure en de specifieke eisen per productgroep staan in de Barometer certificatieschema's en in de Algemene eisen.

Offerte

Vraag offertes aan bij één of meerdere certificatie instellingen die een licentie hebben met SMK.

Opdracht

Geef op basis van de offerte(s) aan één van de certificatie instellingen de opdracht.

Dossier

De certificatie instelling verzoekt het Barometer dossier aan hen te overleggen. De certificatie instelling controleert het aangeleverde dossier. Voor sommige productgroepen wordt een intakecontrole op het bedrijf uitgevoerd.

Certificaat

Als de certificatie instelling vaststelt dat wordt voldaan aan alle criteria, ontvangt u van hen het Barometer certificaat. Vervolgens is er elk jaar een herkeuring.