Keurmerk voor duurzamer terreinbeheer

 • Duurzamer beheer van de openbare ruimte

  De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificatiesysteem op twee niveaus (zilver en goud) voor een duurzamer beheer van openbare ruimtes. Denk aan wegenbermen, parken maar ook natuurterreinen en bijvoorbeeld particuliere bedrijfsterreinen en sportcomplexen.

  Werken volgens de eisen van de Barometer is ambitieus, maar levert ook véél op. Op de eerste plaats natuurlijk de winst voor het milieu; daar heeft íedereen belang bij.

  Daarnaast tonen bedrijven, organisaties en overheden met dit Barometer certificaat aan dat het terreinbeheer door hen verantwoord en duurzamer wordt uitgevoerd. Het certificaat wordt gecontroleerd door een onafhankelijke partij! En dat kan weer van betekenis zijn voor bijvoorbeeld opdrachtgevers, inwoners, gebruikers van terreinen en andere betrokkenen.

 • Twee niveaus van duurzamer beheer

  Zilver
  Het certificaat ‘Zilver’ ondersteunt terreinbeheerders en uitvoerders (zoals hoveniers en groenaannemers) om de complexe uitvoering te borgen van duurzamere onkruidbestrijding op verhardingen en eventuele onkruidbestrijding en plaagbestrijding in groene terreinen. 

  Goud
  Met het Gouden niveau van de Barometer tonen terreinbeheerders aan dat zij ‘duurzamer beheren’ op heel veel facetten van hun domeinen. 

  > Klik voor meer info over de eisen voor Zilver en Goud

nieuws
 • Barometer Duurzaam Terreinbeheer
  28-10-2016

  Nieuwe Barometer Duurzaam Terreinbeheer: veelzijdig duurzaam beheer van terreinen

  SMK introduceert in 2016 een vernieuwde Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Het nieuwe schema speelt in op veranderingen in de wet, en zorgt ervoor dat terreinbeheerders echte voorlopers in duurzaam beheer worden.
 • Barometer Duurzaam Terreinbeheer
  27-10-2016

  Evides Waterbedrijf maakt werk van biodiversiteit

  Evides Waterbedrijf blijft stappen zetten in het duurzamer beheren van zijn terreinen. Met een nieuw maaiplan en de aanleg van bijenhotels op veertien locaties werkt het bedrijf sinds kort aan meer biodiversiteit.
 • Barometer Duurzaam Terreinbeheer
  25-04-2016

  Herziene Barometer blijft garantie voor verantwoord en duurzamer terreinbeheer

  In het gewijzigde Besluit Gewasbeschermingsmiddelen is het gebruik door professionals van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw niet langer toegestaan. Er zijn nog wel enkele uitzonderingen vastgesteld en gebruik op groene terreinen is pas vanaf november 2017 niet meer toegestaan. Dit Besluit is nu verwerkt in de herziene criteria en de opzet van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer.