Contactpersonen

Herman Docters van Leeuwen

×

Programma Manager agroketens

Herman Docters van Leeuwen is sinds 1999 werkzaam bij SMK. Als Programma Manager agroketens is hij verantwoordelijk voor Milieukeur dierlijke sectoren(vleesvee, zuivel), de Barometer Duurzame Bakkerij & Zoetwaren, de Barometer Duurzaam Terreinbeheer en de criteria voor toepassers van glyfosaat. Ook is hij intensief betrokken bij de ontwikkeling en beheer van de Maatlat Duurzame Veehouderij & Aquacultuur en de Maatlat Schoon Erf.

Herman studeerde biologie in Leiden en voltooide in 1992 de opleiding Nederlandse landbouw aan de Agrarische Hogeschool Delft (AHD) met als studierichting veehouderij. Na zijn afstuderen vervulde hij een commerciële functie bij Hoveling Plant, een handelskwekerij in ouderwetse tuinplanten, geurrozen en camelia’s. Daarna was hij werkzaam als beleidsmedewerker voor de groendienst van de gemeente Apeldoorn en als projectmedewerker en vakdocent in het hoger agrarisch onderwijs voor de opleidingen plattelandsontwikkeling en veehouderij.

In zijn vrije tijd is Herman betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van een systeem voor 'groene en blauwe diensten' bij de agrarische natuurvereniging Vockestaert in Midden-Delfland. Daarnaast is hij enthousiast ruiter en bestuurslid van de Jockeyclub in Rotterdam, een van de oudste paardrijverenigingen van de wereld (1837).

T: +31 (0)70 358 63 00

E: hdoctersvanleeuwen@smk.nl

Wim Uljee

×

Communicatie Manager

Wim Uljee is sinds september 2006 werkzaam bij SMK als Communicatie Manager. Het gaat daarbij zowel om communicatie voor de verschillende programma's van SMK als de corporate communicatie. Wim is intensief betrokken bij de advisering en de totstandkoming van allerlei publicaties, zoals de websites, digitale nieuwsvoorziening (e-mailings, Twitter, e.d.), persberichten, het jaarverslag, factsheets, enzovoorts. Maar hij bewaakt ook de huisstijlen en geeft ‘acte de présence' bij verschillende gezamenlijke activiteiten met deelnemende bedrijven en organisaties.

Wim was meer dan 25 jaar werkzaam als account-, project- en mediamanager bij verschillende reclamebureaus in Nederland. In die periode heeft hij een allround ervaring opgedaan, onder meer in het werken voor diverse brancheverenigingen zoals FOCWA, Stichting BouwGarant, VNP Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken, en andere.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: wuljee@smk.nl